pleafy Piotr Czech

pleafy


ul. Koszyka 22/4
PL 45-760 Opole

tel. +48 77 5461497

e-mail: pleafy@pleafy.com

REGON: 021863905

NIP: 899-221-94-72


projektowanie budowlane, architektura krajobrazu, wzornictwo przemysłowe

planowanie, kosztorysowanie, koordynacja, nadzorowanie i realizacja inwestycji

przeglądy okresowe, oceny stanu technicznego obiektów, analizy, inwentaryzacje, ekspertyzy i doradztwo techniczne

promocja sztuki

prace badawcze

programowanie


ZAPRASZAM DO
SKORZYSTANIA
Z OFERTY USŁUG
I DO WSPÓŁPRACY
P i o t r   C z e c h
właściciel
Copyright pleafy